ต้นพลองใบใหญ่

ต้นพลองใบใหญ่

ลักษณะของพลองใบใหญ่
ต้นพลองใบใหญ่ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 3-8 เมตร

สรรพคุณของพลองใบใหญ่
ตำรายาพื้นบ้านทางภาคอีสานจะใช้ลำต้นพลองใบใหญ่ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับประจำเดือนของสตรี

Comments are closed.